Pga Coronaviruset och stor efterfrågan på andningsskydd, handsprit och korttidskläder är många av dessa artiklar dessvärre slut hos oss och våra leverantörer.

Fallskydd

Våra fallskyddsartiklar är svensktillverkade av varumärket Cresto.

Vi erbjuda även utbildningar i "Fallskydd grund", "Fallskydd Räddning" och "Arbete på tak".

Dessutom utför vi besiktning av ditt fallskydd, oavsett varumärke, på plats i våra butiker. Fallskyddsutrustningen bör okulärbesiktigas 1 gång per år.