Tävla hos Mercus!

ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR

Villkor och tävlingsregler för Mercus Yrkeskläder’s tävlingar i butik, på mercus.se och i sociala media.

 

Arrangör

Mercus Yrkeskläder AB arrangerar kund- och målgruppstävlingar oftast ihop med välmeriterade leverantörer och samarbetspartners. Mercus Yrkeskläder AB är ansvarig arrangör. Vill du komma i kontakt med oss sök Marknadsansvarig på 031 744 50 00 eller info@mercus.se

Kundtävlingarna kommuniceras i våra butiker, på mercus.se eller i våra officiella sociala media (Instagram @mercusyrkesklader, Facebook Mercus Yrkeskläder eller LinkedIn Mercus Yrkeskläder). Tävlingar kan också kommuniceras i samband med mässor som vi deltar på.

Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, administrerade av eller knutna till Instagram, Facebook eller LinkedIn.

 

Vem kan delta

För att tävla måste du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. För att delta i våra tävlingar i sociala media måste du också ha ett fullständigt Instagram o/el Facebook-konto.

Anställda hos arrangören eller anhöriga till dessa får inte delta i tävlingen. Inte heller anställda hos företag som är samarbetspartner i tävlingen.

 

Personuppgifter

Genom att delta i en tävling godkänner du Mercus tävlingsregler, villkor och personuppgiftsbehandling. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på https://www.mercus.se/sv/-integritetspolicy

De uppgifter du lämnar vid tävlingstillfället lagras ej hos Mercus utan kommer endast behandlas för att kunna administrera tävlingen. Efter en vinnare är korad och bekräftad kommer förnamn, efternamn, ort och företag att publiceras i samma kanal som tävlingen arrangerats. Om du önskar kan du i samband med vinst eller i efterhand begära att dina uppgifter döljs. I dessa fall ber vi dig kontakta oss enligt anvisning ovan.

 

Utse & kontakta vinnare

När tävlingen avslutats dras vinnare slumpmässigt bland de som deltagit enligt uppsatta tävlingsvillkor.

Vinnaren kontaktas personligen antingen via telefon, e-post eller i DM på sociala media. I det fall vinnaren inte svarar inom sju arbetsdagar avsäger sig vinsten automatiskt. Därefter inleds ingen ny tävlingsprocess, utan istället utses en ny vinnare bland de övriga deltagarna.

 

Vinsten

Vinsten hämtas i en Mercus butik efter att vinnaren kontaktats och överenskommit om upphämtningen. Hitta till Mercus butiker https://www.mercus.se/sv/mercus-butiker

Vinnaren kan också själv ombesörja frakt av vinsten om denne inte kan hämtas i en Mercus butik.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller andra produkter, presentkort eller likvärdigt pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

 

Garanti

Ingen garanti ges på tävlingsvinster. Vid eventuella problem, kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

 

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör.

 

Vi förbehåller oss också rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande/kränkande. 

 

I de fall tävlingen innefattar att skicka in ett tävlingsbidrag överlåts, genom ditt deltagande, upphovsrätten avseende bidraget till Mercus. Detta innebär att dina rättigheter till bidraget upphör och att Mercus får använda bidraget, utan begränsning i tid, på lämpligt sätt inom Mercus normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 

Besluten tagna av arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas. Mercus tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lag.

 

 

SPECIFIKA TÄVLINGSVILLKOR

Om det finns ytterligare villkor för vissa tävlingar så framgår det där tävlingen utlyses.

 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mercus.se

LYCKA TILL!